Òptica Vayreda cuida de la teva vista i oïda

Teràpia visual

Què és la visió?

La visió és un conjunt d’habilitats que ens permet entendre el que veiem: vista, visió del color, moviments oculars, coordinació dels ulls, enfocament, visió en 3D i percepció visual.

Per tant si ha algun nen o adult te problemes en una d’aquestes habilitats visuals, poden tenir problemes a l’escola o en la orientació o en el treball, i això no es pot solucionar amb unes ulleres, això es el que s’ha de treballar mitjançant una teràpia visual.

Què és Teràpia Visual ?

La teràpia visual, entrenament visual o rehabilitació visual és un tractament optomètric, totalment individualitzat, que té com a objectiu potenciar i corregir els problemes del sistema visual: enfocament, coordinació d’eixos visuals, ull gandul, estrabismes o problemes d’aprenentatge relacionats amb la visió.

La teràpia visual és efectiva per a pacients de totes les edats. És necessari dedicar-li el temps, la constància i l’esforç necessaris per poder aconseguir la millora desitjada. En el cas dels nens, també és necessària la col·laboració dels pares.

El programa de teràpia visual

És un programa personalitzat d’exercicis orientats a desenvolupar i incrementar al màxim les habilitats visuals i la seva integració amb la resta dels sentits. Gràcies a la repetició d’aquests exercicis i a l’augment de la seva demanda s’aconsegueix l’automaticitat del sistema visual, és a dir, es creen noves connexions neurològiques.

Teràpia en consulta: normalment es treballa 1 cop a la setmana en sessions de 45-60 minuts amb una sèrie d’exercicis específics.

Teràpia a casa: es treballa cada dia durant uns 20 minuts aproximadament.

Durada del programa: pot variar de 20 a 40 sessions en funció del problema i dels objectius a assolir. Al llarg del programa es realitzaran avaluacions per anar valorant l’evolució del pacient.

Quins problemes es treballen?

  • Acomodació
  • Oculomotricitat
  • Binocularitat
  • Percepció
  • Pensament matemàtic
  • Integració visuo-motora
  • Lateralitat
  • Direccionalitat

Símptomes, causes i tractaments

Símptomes:
Visió borrosa de lluny o de prop
Fatiga visual
Mal de cap
Picor i coïssor d’ulls

Causes:  Error refractiu / Acomodació

Tractaments:
Correcció òptica (ulleres-lents de contacte-cirurgia)
Teràpia acomodativa

Símptomes:
Mala cal·ligrafia
Falta de coordinació i equilibri

Causes: Integració motora-visual

Tractament:
Teràpia motor-visual

Símptomes:
Errors en la integració i la capacitat d’associació imatge-so.
Dificultat en activitats rítmiques.

Causes: Integració auditiva-visual

Tractament:
Teràpia auditiva-visual

Símptomes:
Falta de coordinació i equilibri
Raonaments lògics erronis
Inversions de lletres i números
Canviar l’ordre de lletres o paraules
Errors de direccionalitat dreta-esquerra

Causes: Percepció / Lateralitat

Tractament:
Teràpia perceptual
Teràpia de direccionalitat

Símptomes:
Adaptació lenta en canviar el pla de mirada lluny-a prop
Error de còpia de lluny-a prop

Causes: Acomodació

Tractament:
Teràpia acomodativa

Símptomes:
Perdre’s en canviar de línia en llegir
Saltar-se lletres o paraules
Velocitat lectora lenta
Mala comprensió lectora

Causes: Motricitat ocular / Visió binocular

Tractament:
Teràpia oculomotora
Teràpia binocular

Símptomes:
Evitar treballs prolongats de prop
Gir d’un ull
Tapar-se un ull en llegir o escriure
Adoptar posicions incorrectes del cap

Causes: Visió binocular

Tractament:
Teràpia binocular