Òptica Vayreda cuida de la teva vista i oïda

Si hi veus bé, estudiar és més fàcil

Òptiva Vayreda participa com a ponent per presentar la campanya «Si hi veus bé, estudiar és més fàcil» a les escoles dirigida als alumnes de 6e de primària
La xerrada te com objectiu posar en coneixement dels alumnes si tenen algun problema de visió que faci que els ulls no treballin bé.

La visió és un conjunt d’habilitats que ens permet entendre el que veiem:

Vista

“Vista” és la capacitat de captar petits detalls tant de lluny com de prop per això normalment es valora amb un test de lletres de diferents mides.

Visió del color

És la capacitat de distingir correctament tots els colors. Existeix un problema que s’hereta dels pares que es diu daltonisme i, qui el té, no pot distingir bé tots els colors.

Moviments oculars

És la capacitat de moure bé els ulls tant per seguir objectes en moviment com per mirar amb eficàcia d’un punt a un altre.

Coordinació dels ulls

Tenim dos ulls i han de treballar coordinadament per ser eficaços. Si mirem a un punt proper els ulls es posen guenyos i se separen si mirem de lluny. Ho fem per aliniar-los amb l’objecte que mirem perquè si no veuríem doble. Hi ha diferents trastorns de coordinació entre ambdós ulls; alguns es veuen a simple vista en les persones que tenen estrabisme.

Enfocament

Els nostres ulls tenen un mecanisme intern (una lent petita anomenada cristal·lí) que s’encarrega d’enfocar a diferents distàncies de manera similar a com ho fem amb una càmera fotogràfica.

Visió en 3D

És la capacitat de fer servir equilibradament ambdós ulls de manera que percebem les imatges en tres dimensions.

Percepció visual.

Per tant, la percepció visual és la capacitat d’entendre el que veiem, de donar-li un significat, gràcies a ser capaç de recordar la imatge de coses conegudes, de diferenciar diferents mides, formes, detalls…, d’orientar-se visualment en l’espai, de distingir les figures que mirem dels fons, etc.