Òptica Vayreda cuida de la teva vista i oïda

Ortoqueratologia

Ortoqueratologia

Control de la miopia

Una aplicació molt interessant és en nens o joves amb miopia incipient, ja que no només tenen els avantatges anteriors sinó que a més diversos estudis han provat una reducció en la progressió de la miopia.

Veure lliurement sense ulleres ni lents de contacte

Ortoqueratologia o Orto – k és la modificació programada de la còrnia, la primera lent de l’ull, amb l’objectiu de millorar la visió sense compensació òptica.

La Orto – k es realitza amb lents de contacte especials que s’usen mentre es dorm i permeten una visió nítida, sense ulleres ni lents de contacte, durant el dia.

La Orto – k té el seu origen en els anys 60, quan es va descobrir que les lents de contacte modificaven la curvatura corneal i per això la graduació.

Per aquí està indicada la Ortoqueratologia?

L’objectiu principal de l’Orto -k és veure lliurement sense ulleres ni lents de contacte durant el dia . La llibertat respecte a una ajuda òptica és ideal per practicar esports . Totes aquelles persones que treballen en ambients de pols o amb brutícia troben molt  molestes les ulleres o les lentilles. A més totes aquelles professions que precisen d’una bona visió sense ulleres poden rebre una ajuda de l’Orto – K.

L’Orto-K és adequat per tothom?

Hi ha diversos factors individuals que obliguen a realitzar una valoració de la viabilitat en cada cas.

Té la Orto-K avantatges respecte a la cirurgia refractiva?

Es pot realitzar en còrnies primes , quan la cirurgia no és possible.
Ajuda a controlar l’evolució de la miopia.
El procediment és reversible.